Κατηγορίες

Αρχείο

Web service της Γ.Γ.Π.Σ με τα Βασικά Στοιχεία Φορολογουμένου για Νομικά Πρόσωπα

Πριν λίγες μέρες η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων  έδωσε στη δημοσιότητα ένα web service  που επιτρέπει αναζήτηση στην βάση δεδομένων με τα βασικά στοιχεία των φορολογουμένων. Το Web service αφορά μόνο νομικά πρόσωπα (προφανώς για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων) και ουσιαστικά επιτρέπει την ανάκτηση βασικών πληροφοριών για ένα νομικό πρόσωπο με βάση τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.  Ουσιαστικά η μόνη μέθοδος που  υποστηρίζεται είναι η rgWsBasStoixN η οποία δέχεται έναν αριθμό Α.Φ.Μ και επιστρέφει βασικές πληροφορίες για το νομικό πρόσωπο στο οποίο αντιστοιχεί.  Αν και φυσικά αξίζουν συγχαρητήρια για αυτή τη πρωτοβουλία θα ήθελα να δω περισσότερες μεθόδους κλήσεις του service , που να επιτρέπουν λ.χ αναζήτηση με επωνυμία ή περιοχή  καθώς και πρόσβαση στο συνολικά  δεδομένα της βάσης.

Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία και οδηγίες για την χρήση και την κλήση του service υπάρχουν εδώ.
Προσοχή γιατί στην τεκμηρίωση δίνεται λάθος σημείο διασύνδεσης (endPoint url) . Αντι του προτεινόμενου  θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το https://www1.gsis.gr/wsgsis/RgWsBasStoixN/RgWsBasStoixNSoapHttpPort  (από ότι φαίνεται αυτό διορθώθηκε και δίνεται πλέον η σωστή διεύθυνση του σημείου διασύνδεσης).

 

Η Γ.Γ.Π.Σ  μαζί με την διάθεση του web service κάλεσε όσους ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν με τα δικά τους  παραδείγματα κώδικα που κάνουν χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Στα πλαίσια της πρόσκλησης αυτής συμμετείχα με ένα παράδειγμα κώδικα σε περιβάλλον ASP. NET που στόχο έχει να δείξει τον τρόπο κλήσης της υπηρεσίας.
Ο κώδικας  , διαθέσιμος με άδεια Apache 2.0 ,  βρίσκεται εδώ : http://code.google.com/p/wsnp-gsis-gr/.

Τα παραδείγματα βρίσκονται επίσης διαθέσιμα για δοκιμές στην διεύθυνσή http://projects.thodoris.net/wsnp/. Υπάρχουν 2 διαφορετικές υλοποιήσεις οι οποίες όμως χρησιμοποιούν κοινό κώδικα για την κλήση του webservice.
1)  http://projects.thodoris.net/wsnp/BashStoixeionN_Simple.aspx  (απλό με Postback)
2)  http://projects.thodoris.net/wsnp/BashStoixeionN_FullAsync.aspx (με χρήση AJAX)

Προφανώς ο κώδικας δεν πληρεί τις προδιαγραφές τελικού προϊόντος λογισμικού καθώς έχει σκοπό να αναδείξει κυρίως τον τρόπο κλήσης μιας τέτοιας υπηρεσίας μέσα από το συγκεκριμένο περιβάλλον. Έτσι απουσιάζουν στοιχεία όπως ο έλεγχος του αντικειμένου GenWsErrorRtBase για τον έλεγχο λαθών ή το client side validation  της εγκυρότητας του Α.Φ.Μ.

Κλείνοντας ,  νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στην Γ.Γ.Π.Σ , τόσο γιατί αποφάσισε να ανοίξει και να διαθέσει Δημόσια Δεδομένα προς τους πολίτες , όσο και για τον τρόπο με τον οποίο αποφάσισε να τα διαθέσει (webservices αντί pdf & xls που συναντάμε συχνά σε δικτυακούς τόπους δημοσίων υπηρεσίων) .

 


 

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>