Κατηγορίες

Αρχείο

Νέα μέτρα της Επιτροπής για την πρόσβαση στην Επιστημονική Πληροφορία

Ανοιχτή Πρόσβαση

Εχθές η Ευρωπαική Επιτροπή παρουσίασε συνοπτικά τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για να βελτιωθεί η πρόσβαση στις επιστημονικές πληροφορίες που παράγονται στην Ευρώπη. Όπως ανακοίνωσε η επίτροπος Κρους, η ανοιχτή πρόσβαση υιοθετείται ως «γενική αρχή» στο πρόγραμμα Horizon της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της έρευνας. Από το 2014, όλες οι μελέτες που λαμβάνουν κονδύλια . . . → Read More: Νέα μέτρα της Επιτροπής για την πρόσβαση στην Επιστημονική Πληροφορία

Λογισμικό για την Νομοθετική Πρωτοβουλία Πολιτών

software

Τη Δευτέρα , στα πλαίσια ενός Συνεδρίου της Ε.Ε για την Διαλειτουργικότητα που έγινε στις Βρυξέλλες , έγινε αναφορά σε ένα λογισμικό που υλοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του κανονισμού 211/2011 της Ε.Ε (Regulation No 211/2011) και ο οποίος αφορά την πρόβλεψη που υπάρχει στην Συνθήκη της Λισαβόνας ( Άρθρο11, παρ.4 της Συνθήκης . . . → Read More: Λογισμικό για την Νομοθετική Πρωτοβουλία Πολιτών