Κατηγορίες

Αρχείο

Νέα μέτρα της Επιτροπής για την πρόσβαση στην Επιστημονική Πληροφορία

Εχθές η Ευρωπαική Επιτροπή παρουσίασε συνοπτικά τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για να βελτιωθεί η πρόσβαση στις επιστημονικές πληροφορίες που παράγονται στην Ευρώπη. Όπως ανακοίνωσε η επίτροπος Κρους, η ανοιχτή πρόσβαση υιοθετείται ως «γενική αρχή» στο πρόγραμμα Horizon της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της έρευνας.  Από το 2014, όλες οι μελέτες που λαμβάνουν κονδύλια του Horizon θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε επιθεωρήσεις ανοιχτής πρόσβασης, ενώ από το 2016 το ίδιο θα πρέπει να ισχύει για το 60% του συνόλου των ερευνών που χρηματοδοτούνται με κοινοτικά κονδύλια.

Πιο συγκεκριμένα  , ως το 2014, όλα τα  επιστημονικά άρθρα που παράγονται με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Horizon 2020 θα πρέπει :

  •  είτε να είναι άμεσα προσβάσιμα ηλεκτρονικώς από τον εκδότη («χρυσή» ανοικτή πρόσβαση) οι δε προκαταρκτικές δαπάνες δημοσίευσης να μπορούν να είναι επιλέξιμες για επιστροφή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή
  • οι ερευνητές να καταστήσουν τα άρθρα τους διαθέσιμα μέσω αποθετηρίων ανοικτής πρόσβασης το αργότερο έξι μήνες (12 μήνες για άρθρα στα πεδία των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών) μετά τη δημοσίευση («πράσινη» ανοικτή πρόσβαση).
Η Επιτροπή θα αρχίσει επίσης να πειραματίζεται με την ανοικτή πρόσβαση στα δεδομένα που συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια έρευνας που χρηματοδοτείται με δημόσιους πόρους (π.χ. τα αριθμητικά αποτελέσματα πειραμάτων), λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες που εγείρονται σχετικά με τα εμπορικά συμφέροντα του χρηματοδοτούμενου ή την ιδιωτικότητα.  Ακόμα πιο σημαντικό όμως - επειδή τα κοινοτικά ερευνητικά κονδύλια αντιπροσωπεύουν μόνο ένα ποσοστό του συνόλου της δημόσιας χρηματοδότησης της έρευνας στην ΕΕ –  η Επίτροπος Κρους ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει επίσης σε  επίσημες συστάσεις προς τα κράτη μέλη της ΕΕ ώστε να ακολουθήσουν το δρόμο για να ανοίξει την πρόσβαση, για την έρευνα που χρηματοδοτείται σε εθνικό επίπεδο.

Η απόφαση της Κομισιόν να στηρίξει τις επιθεωρήσεις ανοιχτής πρόσβασης ανακοινώνεται μία μέρα μετά υιοθέτηση ανάλογης πολιτικής στη Βρετανία, η οποία στο εξής θα απαιτεί να είναι ελεύθερα διαθέσιμες οι έρευνες που χρηματοδοτούνται με δημόσια κονδύλια.

 

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>