Κατηγορίες

Αρχείο

Λογισμικό για την Νομοθετική Πρωτοβουλία Πολιτών

Τη Δευτέρα , στα πλαίσια ενός Συνεδρίου της Ε.Ε για την Διαλειτουργικότητα που έγινε στις Βρυξέλλες , έγινε αναφορά σε ένα λογισμικό που υλοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του κανονισμού 211/2011 της Ε.Ε (Regulation  No 211/2011) και ο οποίος αφορά την πρόβλεψη που υπάρχει στην Συνθήκη της Λισαβόνας ( Άρθρο11, παρ.4 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Άρθρο 24,παρ.1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε ) για την Νομοθετική Πρωτοβουλία Πολιτών. Στα πλαίσια αυτά προβλέπετε ότι με τη συγκέντρωση 1 εκατομμυρίου υπογραφών από πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε , μπορεί να προταθεί συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία στην Ευρωπαική Επιτροπή.

Το λογισμικό έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την Online συλλογή υπογραφών κ διασφαλίζει την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κανονισμού 1179/2011 (Regulation No 1179/2011 ) που αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις συστημάτων για συλλογή υπογραφών.

Το λογισμικό αποτελείται από:

  • Μια δημόσια διεπαφή που επιτρέπει την συλλογή προτάσεων νομοθετικής πρωτοβουλίας προς την Ε.Ε καθώς κ των σχετικών υπογραφών ;
  • Μια διεπαφή διαχείρισης που επιτρέπει την εξαγωγή των υπογραφών (οι οποιες στη συνέχεια θα πρέπει να επιβεβαιωθούν από την υπεύθυνη εθνική αρχή που περιγράφει ο κανονισμός).
Το λογισμικό έχει αναπτυχθεί με java και μπορεί να στηθεί είτε σε oracle είτε σε MySQL.
Διατίθεται ελεύθερα από εδώ , ενώ υπάρχει διαθέσιμο και ένα virtual mahine , που επιτρέπει την δοκιμή του λογισμικού εδώ

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>