Κατηγορίες

Αρχείο

Λογισμικό για την Νομοθετική Πρωτοβουλία Πολιτών

software

Τη Δευτέρα , στα πλαίσια ενός Συνεδρίου της Ε.Ε για την Διαλειτουργικότητα που έγινε στις Βρυξέλλες , έγινε αναφορά σε ένα λογισμικό που υλοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του κανονισμού 211/2011 της Ε.Ε (Regulation No 211/2011) και ο οποίος αφορά την πρόβλεψη που υπάρχει στην Συνθήκη της Λισαβόνας ( Άρθρο11, παρ.4 της Συνθήκης . . . → Read More: Λογισμικό για την Νομοθετική Πρωτοβουλία Πολιτών