Κατηγορίες

Αρχείο

Web service της Γ.Γ.Π.Σ με τα Βασικά Στοιχεία Φορολογουμένου για Νομικά Πρόσωπα (2)

Γ.Γ.Π.Σ

Η δημοσίευση αυτή αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου post σχετικά με το web service της Γ.Γ.Π.Σ που επιτρέπει αναζήτηση στην βάση δεδομένων με τα βασικά στοιχεία των φορολογουμένων. Στα πλαίσια της πρόσκλησης για την κατάθεση παραδειγμάτων κλήσης του service , συμμετείχα με ένα παράδειγμα κώδικα σε περιβάλλον ASP. NET που στόχο έχει να δείξει τον τρόπο . . . → Read More: Web service της Γ.Γ.Π.Σ με τα Βασικά Στοιχεία Φορολογουμένου για Νομικά Πρόσωπα (2)

Web service της Γ.Γ.Π.Σ με τα Βασικά Στοιχεία Φορολογουμένου για Νομικά Πρόσωπα

Γ.Γ.Π.Σ

Πριν λίγες μέρες η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έδωσε στη δημοσιότητα ένα web service που επιτρέπει αναζήτηση στην βάση δεδομένων με τα βασικά στοιχεία των φορολογουμένων. Το Web service αφορά μόνο νομικά πρόσωπα (προφανώς για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων) και ουσιαστικά επιτρέπει την ανάκτηση βασικών πληροφοριών για ένα νομικό πρόσωπο με βάση τον Αριθμό Φορολογικού . . . → Read More: Web service της Γ.Γ.Π.Σ με τα Βασικά Στοιχεία Φορολογουμένου για Νομικά Πρόσωπα